Grad: Bratislava, SVK
Oružje: floret,mač
Spol: muški, žene
Uzrast: juniori
Pojedinačno

ZŠM: Korina Kvadranti, Sara Zovko

REZULTATI